Lokacije projektnih aktivnosti

ROMSKI POMOČNIKI

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

1

OŠ Ljubo Šercer
Lilica Majer

OŠ Ob Rinži Kočevje
Lilica Majer

OŠ Zbora odposlancev Kočevje
Dijana Marijanovič

2

OŠ Stara Cerkev
Tjaša Šarkezi

3

OŠ Frana Metelka Škocjan
Mitja Novak

4

OŠ Šmihel Novo mesto
Amra Isić

OŠ Bršljin
Bojana Rozman

5

OŠ Trebnje
Amra Isić

6

OŠ Leskovec pri Krškem
Jasna Hudorovič

7

OŠ Šentjernej
Darja Bregar

8

OŠ Louisa Adamiča Grosuplje
Lea Lukan

9

OŠ Podzemelj
Ljiljana Hudorovac

10

OŠ Belokranjskega odreda Semič
Zdenka Hrvat

11

OŠ Mirana Jarca Črnomelj
Angelca Hudorovac

OŠ Loka Črnomelj
Anita Hudorovac

12

OŠ Metlika
Mateja Kosec

13

OŠ Maksa Durjave
Severdžan Bećiri

OŠ Slave Klavore Maribor
Valbone Haliti

OŠ borcev za severno mejo
Valbone Haliti

OŠ Franceta Prešerna Maribor
Maša Krištofič

OŠ Janka Padežnika
Jasmina Mazreku

14

OŠ I Murska Sobota
Janko Flisar

OŠ II Murska Sobota
Samira Horvat

OŠ III Murska Sobota
Damijana Pestner

OŠ IV Murska Sobota
Damijana Pestner

15

OŠ Puconci
Robertina Ratko

16

Dvojezična OŠ I Lendava
Estera Horvat

17

OŠ Beltinci
Sandra Rudaš

18

OŠ Franceta Prešerna Črenšovci
Tajda Kokaš

19

OŠ Cankova
Ksenija Valner

20

OŠ Kuzma
Ksenija Valner

VEČNAMENSKI CENTRI

1

2

3

4

5

6

7

8

1

VNC Vanča vas - Borejci

2

VNC Smrekec

3

VNC Dobruška vas

4

VNC Vejar

5

VNC Šmihel

6

VNC Brezje

7

VNC Kerinov grm

8

VNC Boriha

OBŠOLSKE DEJAVNOSTI

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

1

Ljubljana:

 • dogodek "V naravo z glavo"
2

Občina Kočevje:

 • naselje Mestni log
 • naselje Trata
 • naselje Željne
 • naselje Marof
3

CŠOD Jurček

4

Občina Grosuplje:

 • naselje Smrekec
5

Občina Trebnje:

 • naselje Vejar
6

CŠOD Čebelica

7

Občina Novo mesto:

 • naselje Brezje
 • naselje Šmihel
8

Občina Šentjernej

9

Občina Škocjan:

 • naselje Dobruška vas
10

Občina Krško:

 • naselje Kerinov Grm
11

Občina Semič:

 • naselje Sovinek
 • naselje Ručetna vas
 • naselje Srednja vas
12

CŠOD Lipa

13

Občina Metlika:

 • naselje Boriha
14

Občina Črnomelj:

 • naselje Lokve
 • naselje Kanižarica
 • naselje Čudno selo
15

Občina Maribor

 • Maribor
16

CŠOD Gorenje

17

CŠOD Štrk

18

Občina Murska Sobota:

 • naselje Pušča
19

Občina Beltinci:

 • naselje Beltinci
20

Občina Črenšovci:

 • naselje Kamenci
21

Občina Lendava:

 • naselje Dolga vas
22

Občina Tišina:

 • naselje Vanča vas - Borejci
23

Občina Puconci

24

Občina Cankova

25

Občina Kuzma

PREDŠOLSKA VZGOJA

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

1

Pripravljalni vrtec Kerinov Grm

2

Vrtec Leskovec pri OŠ Leskovec pri Krškem

3

Vrtec Sonček pri OŠ Belokranjskega odreda Semič

4

Vrtec Črenšovci pri OŠ Franceta Prešerna Črenšovci

5

Vrtec pri OŠ Puconci

6

Vrtec Beltinci

7

Vrtec pri OŠ Cankova

8

Vrtec pri OŠ Kuzma

9

VNC Dobruška vas

10

VNC Smrekec

11

VNC Šmihel

12

VNC Boriha

13

Vrtec Lendava