Predšolska vzgoja

Predšolska vzgoja predstavlja izredno pomembno področje dela z otroki Romi, saj je glede na kulturne in socialne značilnosti okolij, v katerih živijo, vključitev v šolski proces v osnovni šoli zanje občutno težji kot za ostale otroke. Ta razkorak lahko zmanjšamo le s kvalitetnimi programi za predšolske otroke in s povečanjem njihove vključitve v redne programe vrtcev.

Projekt na področju predšolske vzgoje deluje na več načinov. V naselju Kerinov Grm je vzpostavljen pripravljalni vrtec posebej za romske otroke. Nadaljnje pri izvedbi aktivnosti za predšolske otroke, ki so vpisani v redne oddelke vrtcev, sodelujejo nekateri romski pomočniki v okviru svojega rednega dela. Za tiste skupine predšolskih otrok, ki še niso vključeni v redne programe, pa posebne programe izvajajo v večini večnamenskih centrov v okviru projekta, organiziramo pa tudi prilagojene aktivnosti v okviru obšolskih dejavnosti.

Pripravljalni vrtec v Kerinovem Grmu izvaja programe in deluje v prostorih, ki so primerljivi z rednimi oddelki vrtcev po Sloveniji. Obiskujejo ga otroci v starosti od 2 do 5 let, njegova posebnost pa je tudi program integracije z ostalimi predšolskimi otroki, ki poteka vsaj enkrat tedensko v sodelovanju z različnimi enotami vrtca pri OŠ Leskovec pri Krškem, v njihovih prostorih ali na prostem.

Projekt pri pripravi strokovnih podlag na tem področju sodeluje tudi s Centrom za kakovost v vzgoji in izobraževanju Korak za korakom v okviru Pedagoškega inštituta.

Pripravljalni vrtec Kerinov Grm

V pripravljalnem vrtcu v Kerinovem grmu za dobrobit naših malčkov skrbijo:

  • vzgojiteljica Teja Mešiček,
  • pomočnica vzgojiteljice Sarenka Hudorovac,
  • svetovalna delavka Olivera Mirković,
  • čistilka Rajka Hudorovič,
  • hišnik Vinko Koretič,

vsem skupaj pa strokovno pomoč in podporo nudi naša strokovna sodelavka Maja Koretič.

ROMSKI POMOČNIKI V VRTCIH

Pri izvedbi različnih aktivnosti za predšolske otroke v rednih oddelkih vrtcev priskočijo na pomoč tudi naše romske pomočnice:

Estera HorvatVrtec Lendava
Zdenka HrvatVrtec Sonček pri OŠ Belokranjskega odreda Semič
Angelca Hudorovac in
Anita Hudorovac
Vrtec Otona Župančiča Črnomelj
Jasna HudorovičVrtec Leskovec pri OŠ Leskovec pri Krškem
Pripravljalni vrtec v Kerinovem grmu
Tajda KokašVrtec Črenšovci pri OŠ Franceta Prešerna Črenšovci
Robertina RatkoVrtec pri OŠ Puconci
Sandra RudašVrtec Beltinci
Ksenija ValnerVrtec pri OŠ Cankova
Vrtec pri OŠ Kuzma

Programi za predšolske otroke v večnamenskih centrih in v okviru obšolskih dejavnosti

Posebne programe za predšolske otroke vsakodnevno izvajamo tudi v večini večnamenskih centrov, kjer se nam občasno s svojimi posebnimi aktivnostmi za naše malčke pridružijo tudi izvajalci obšolskih dejavnosti.

Trenutno potekajo vsakodnevni programi za predšolske otroke v:

  • VNC Dobruška vas (4 ure dnevno)
  • VNC Boriha (3 ure dnevno)
  • VNC Smrekec (2 uri dnevno)
  • VNC Šmihel (2 uri dnevno)