Dobrodošli na spletni strani našega projekta

Skupaj za znanje – izvajanje aktivnosti podpornih mehanizmov pridobivanja znanja za pripadnike romske skupnosti
je projekt, ki ga sofinancirata Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada in Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport,
izvaja pa ga ekipa Centra šolskih in obšolskih dejavnosti na številnih lokacijah po vsej Sloveniji.

Glavni namen našega projekta je zagotoviti pomoč romskim otrokom in njihovim staršem pri
vključevanju v sistem vzgoje in izobraževanja in pri pridobivanju novih znanj tudi izven šolskih prostorov.

V ta namen smo v okviru našega projekta vzpostavili štiri osnovne mehanizme,
ki se med seboj vsebinsko povezujejo in dopolnjujejo:
romski pomočniki, večnamenski centri, obšolske dejavnosti ter aktivnosti za predšolske otroke.

Romski pomočniki na osnovnih šolah nudijo pomoč otrokom pri lažjem vključevanju v učni proces, predstavljajo pa tudi pomemben vezni člen med šolo, učenci in starši, pripadniki romske skupnosti.

Večnamenski centri predstavljajo prostore, kjer otroci lahko dobijo dodatno učno pomoč in se udeležujejo različnih izobraževalnih, ustvarjalnih in športnih aktivnosti. Centri stojijo v okoljih, kjer pripadniki romske skupnosti živijo.

Otroci in starši se v okviru projekta lahko udeležujejo različnih aktivnosti, ki spodbujajo učenje na prostem in v naravi.  Obšolske dejavnosti vključujejo raziskovanje lokalnega okolja, strokovne ekskurzije in šolo v naravi.

V okviru projekta deluje pripravljalni vrtec v Kerinovem Grmu, poleg tega pa aktivnosti za predšolske otroke potekajo tudi po drugih lokacijah v sodelovanju z romskimi pomočniki, večnamenskimi centri in izvajalci obšolskih dejavnosti.

NAŠ PROJEKT V SLIKAH

KAJ POČNEMO DANES?

Kaj pa to?! Online Masterchef delavnica in priprava palačink na 101 način! Bravo otroci in starši, verjamemo, da so palačinke nesramno dobre! 😋😍 #vncvančavasborejci ... Več...Manj...

Poglej na Facebook-u

“Ker bi rada z vami delila primer dobre prakse iz VNC Dobruška vas, mi zdaj misli bežijo v spomine, tiste bližnje in bolj oddaljene, in tudi te, ki nastajajo zdaj … razmišljam o vsem, kar smo z otroki skupaj počeli, opazovali, spoznavali, doživljali … razmišljam o projektih, ki smo jih skupaj osvojili in tistih, ki smo jih čisto opustili … razmišljam o tem, kateri je tisti moment, dogodek, mogoče sprehod, ki bo najbolj zaobjel bistvo dobrega delovanja … razmišljam o ljudeh, s katerimi smo soustvarjali vse te zgodbe … predvsem pa razmišljam, kaj je tisto, kar neko prakso pojmuje kot dobro ali slabo ... in ali slaba praksa sploh obstaja - mar ni tudi ta dobra, ker smo se iz nje veliko naučili? Ko se tako sprehajam po mislih in shranjenih dokumentih računalnika, prispem do slik otrok in se smejim … v trenutku vse postane jasno, brez razlag in podnapisov … iz majhnega je zraslo veliko … in vse to majhno, veliko in kar je bilo vmes, s privilegijem spremljam še danes, ko raste v še večje …”

(Indira Bečirević, izvajalka v VNC Dobruška vas)
... Več...Manj...

Poglej na Facebook-u

2 tednov nazaj

Projekt Skupaj za znanje

Z največjim veseljem sporočamo, da je naša romska pomočnica Sandra Rudaš uspešno zagovarjala diplomsko nalogo z naslovom Vključevanje romskih otrok v Vrtec Beltinci in si tako pridobila naziv diplomirane vzgojiteljice. Iskrene čestitke in veliko uspehov še naprej! 💐👏🏼 ... Več...Manj...

Poglej na Facebook-u

2 tednov nazaj

Projekt Skupaj za znanje

Tudi v letu 2021 bomo nadaljevali s pozitivnimi zgodbami, ki jih beležimo v našem projektu. Slednja prihaja iz VNC Brezje:

“Mama, ki sama skrbi za šoloobvezno hčer, jo je že v preteklosti skoraj vsakodnevno pospremila do VNC-ja in povprašala, kako dela ter prosila, da ji pomagamo, saj ji sama ne zna in ne zmore. Tekom let se je spletla zelo trdna naveza med nami, pri tem pa ne gre le za sodelovanje, povezano s šolo in učenjem, temveč smo povezani pri reševanju vseh težav, pa naj si bo to povezano z zdravjem, reševanjem življenjske eksistence ali dogajanjem v naselju. V času šolanja na daljavo se to sodelovanje ni prekinilo. Še več. Prisotni so redni dnevni klici in pogovor z mamo, ki zelo rada poklepeta in polna zaupanja pripoveduje o vsem, kar se ji dogaja. Tukaj je še redno delo hčerke, ki vstaja, kot bi šla v šolo in že pred osmo uro kliče za učenje. Deklica obiskuje 7. razred in zavzeto sledi vsemu, kar se objavi v spletni učilnici in dodatno reši tudi vso gradivo, ki ga dobi po pošti. Zelo dobro napreduje. Uči se samostojno in nas z znanjem večkrat prijetno preseneti. V tem času se je naučila učiti. Naučila pa se je tudi deliti svoje strahove, dvome. Postavlja nešteta vprašanja in išče odgovore. In predvsem zre v prihodnost, ki ni le jutri, ampak si postavlja dolgoročnejše cilje, tudi poklicne.”

Lepo je biti v odnosu, ki je osnovan na zaupanju in spoštovanju, in izkušati že znano resnico, da le povezani lahko dosežemo veliko več. 😍
... Več...Manj...

Poglej na Facebook-u