Dobrodošli na spletni strani našega projekta

Skupaj za znanje – izvajanje aktivnosti podpornih mehanizmov pridobivanja znanja za pripadnike romske skupnosti
je projekt, ki ga sofinancirata Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada in Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport,
izvaja pa ga ekipa Centra šolskih in obšolskih dejavnosti na številnih lokacijah po vsej Sloveniji.

Glavni namen našega projekta je zagotoviti pomoč romskim otrokom in njihovim staršem pri
vključevanju v sistem vzgoje in izobraževanja in pri pridobivanju novih znanj tudi izven šolskih prostorov.

V ta namen smo v okviru našega projekta vzpostavili štiri osnovne mehanizme,
ki se med seboj vsebinsko povezujejo in dopolnjujejo:
romski pomočniki, večnamenski centri, obšolske dejavnosti ter aktivnosti za predšolske otroke.

Romski pomočniki na osnovnih šolah nudijo pomoč otrokom pri lažjem vključevanju v učni proces, predstavljajo pa tudi pomemben vezni člen med šolo, učenci in starši, pripadniki romske skupnosti.

Večnamenski centri predstavljajo prostore, kjer otroci lahko dobijo dodatno učno pomoč in se udeležujejo različnih izobraževalnih, ustvarjalnih in športnih aktivnosti. Centri stojijo v okoljih, kjer pripadniki romske skupnosti živijo.

Otroci in starši se v okviru projekta lahko udeležujejo različnih aktivnosti, ki spodbujajo učenje na prostem in v naravi.  Obšolske dejavnosti vključujejo raziskovanje lokalnega okolja, strokovne ekskurzije in šolo v naravi.

V okviru projekta deluje pripravljalni vrtec v Kerinovem Grmu, poleg tega pa aktivnosti za predšolske otroke potekajo tudi po drugih lokacijah v sodelovanju z romskimi pomočniki, večnamenskimi centri in izvajalci obšolskih dejavnosti.

NAŠ PROJEKT V SLIKAH

KAJ POČNEMO DANES?

Kako pa se vi kratkočasite v teh dneh? No, naše romske pomočnice so zelo pridne in ustvarjalne, kajti izdelujejo različne didaktične pripomočke, s katerimi lahko krepimo določena znanja in veščine romskih otrok. Verjamemo, da otroci že komaj čakajo, da jih preizkusijo. 🙂 ... Več...Manj...

Poglej na Facebook-u

En velik “lajk” za tole pridno deklico iz Kerinovega Grma! Mamica ji pripravi učne vsebine po navodilih učiteljice, obe pa sta zelo motivirani in zagnani tudi ob sobotah! 🤗😍 ... Več...Manj...

Poglej na Facebook-u

2 tednov nazaj

Projekt Skupaj za znanje

Ekipa projekta "Skupaj za znanje" tudi v času izbruha novega koronavirusa ne počiva! Zaradi izrednih razmer sicer nismo prisotni na terenu, ampak to nam ne preprečuje, da ne bi otrokom in staršem nudili pomoč pri šolanju na daljavo. Da bo naše delo v prihodnje še bolj kakovostno, posebno pozornost posvečamo samoevalvaciji, poglabljanju in nadgradnji znanj na različnih področjih ter pripravi zanimivih didaktičnih materialov za delo z romskimi otroki. Ena od pomembnejših nalog v zadnjem času je tudi ozaveščanje romskih družin o pomenu upoštevanja ukrepov za zajezitev širjenja novega koronavirusa. Tako za njih kot za vse nas še naprej velja - ostanimo doma! #aučhaskhejr ... Več...Manj...

Poglej na Facebook-u