Dobrodošli na spletni strani našega projekta

Skupaj za znanje – izvajanje aktivnosti podpornih mehanizmov pridobivanja znanja za pripadnike romske skupnosti
je projekt, ki ga sofinancirata Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada in Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport,
izvaja pa ga ekipa Centra šolskih in obšolskih dejavnosti na številnih lokacijah po vsej Sloveniji.

Glavni namen našega projekta je zagotoviti pomoč romskim otrokom in njihovim staršem pri
vključevanju v sistem vzgoje in izobraževanja in pri pridobivanju novih znanj tudi izven šolskih prostorov.

V ta namen smo v okviru našega projekta vzpostavili štiri osnovne mehanizme,
ki se med seboj vsebinsko povezujejo in dopolnjujejo:
romski pomočniki, večnamenski centri, obšolske dejavnosti ter aktivnosti za predšolske otroke.

Romski pomočniki na osnovnih šolah nudijo pomoč otrokom pri lažjem vključevanju v učni proces, predstavljajo pa tudi pomemben vezni člen med šolo, učenci in starši, pripadniki romske skupnosti.

Večnamenski centri predstavljajo prostore, kjer otroci lahko dobijo dodatno učno pomoč in se udeležujejo različnih izobraževalnih, ustvarjalnih in športnih aktivnosti. Centri stojijo v okoljih, kjer pripadniki romske skupnosti živijo.

Otroci in starši se v okviru projekta lahko udeležujejo različnih aktivnosti, ki spodbujajo učenje na prostem in v naravi.  Obšolske dejavnosti vključujejo raziskovanje lokalnega okolja, strokovne ekskurzije in šolo v naravi.

V okviru projekta deluje pripravljalni vrtec v Kerinovem Grmu, poleg tega pa aktivnosti za predšolske otroke potekajo tudi po drugih lokacijah v sodelovanju z romskimi pomočniki, večnamenskimi centri in izvajalci obšolskih dejavnosti.

NAŠ PROJEKT V SLIKAH

KAJ POČNEMO DANES?

2 mescev nazaj

Projekt Skupaj za znanje

V novem letu vam želimo veliko pozitivne energije,
optimizma in zagnanosti za nove uspešne zgodbe,
tudi SKUPAJ z nami!
... Več...Manj...

Poglej na Facebook-u

9 mescev nazaj

Projekt Skupaj za znanje

V večnamenskem centru Brezje v Novem mestu smo se skozi leto veliko naučili, kar smo tudi v zadnjih tednih pokazali na raznih prireditvah, ki smo se jih udeležili. Otroci so predstavili lutkovno igro Mojca Pokrajculja in izpeljali brez napak. Največje priznanje so bile besede obiskovalce, ki so nas ustavljali in pohvalili.

Ste pripravljeni, da tudi vam enkrat prikažemo kaj znamo?

tedenkultur.com/
... Več...Manj...

Poglej na Facebook-u

10 mescev nazaj

Projekt Skupaj za znanje

V naravo z glavo ... Več...Manj...

Poglej na Facebook-u

12 mescev nazaj

Projekt Skupaj za znanje

V sredo, 21. 3. 2018 so se štiri učenke DOŠ I Lendava in zaposleni na projektu Skupaj za znanje udeležili snemanja jubilejne 10. obletnice romske oddaje So vakeres – Kaj govoriš? v studiu RTV Ljubljana.

Glejte nas v soboto 31. 3. 2018 ob 12:20 uri!
... Več...Manj...

Poglej na Facebook-u