Dobrodošli na spletni strani našega projekta

Skupaj za znanje – izvajanje aktivnosti podpornih mehanizmov pridobivanja znanja za pripadnike romske skupnosti
je projekt, ki ga sofinancirata Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada in Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport,
izvaja pa ga ekipa Centra šolskih in obšolskih dejavnosti na številnih lokacijah po vsej Sloveniji.

Glavni namen našega projekta je zagotoviti pomoč romskim otrokom in njihovim staršem pri
vključevanju v sistem vzgoje in izobraževanja in pri pridobivanju novih znanj tudi izven šolskih prostorov.

V ta namen smo v okviru našega projekta vzpostavili štiri osnovne mehanizme,
ki se med seboj vsebinsko povezujejo in dopolnjujejo:
romski pomočniki, večnamenski centri, obšolske dejavnosti ter aktivnosti za predšolske otroke.

Romski pomočniki na osnovnih šolah nudijo pomoč otrokom pri lažjem vključevanju v učni proces, predstavljajo pa tudi pomemben vezni člen med šolo, učenci in starši, pripadniki romske skupnosti.

Večnamenski centri predstavljajo prostore, kjer otroci lahko dobijo dodatno učno pomoč in se udeležujejo različnih izobraževalnih, ustvarjalnih in športnih aktivnosti. Centri stojijo v okoljih, kjer pripadniki romske skupnosti živijo.

Otroci in starši se v okviru projekta lahko udeležujejo različnih aktivnosti, ki spodbujajo učenje na prostem in v naravi.  Obšolske dejavnosti vključujejo raziskovanje lokalnega okolja, strokovne ekskurzije in šolo v naravi.

V okviru projekta deluje pripravljalni vrtec v Kerinovem Grmu, poleg tega pa aktivnosti za predšolske otroke potekajo tudi po drugih lokacijah v sodelovanju z romskimi pomočniki, večnamenskimi centri in izvajalci obšolskih dejavnosti.

NAŠ PROJEKT V SLIKAH

KAJ POČNEMO DANES?

2 tednov nazaj

Projekt Skupaj za znanje

Danes se nahajamo na slovesni prireditvi ob 110. obletnici Pušče. Naselje, ki predstavlja dober zgled ostalim romskim naseljem v Sloveniji, kaj je moč doseči z vzajemnim ciljem in pripravljenostjo na sobivanje. Enega večjih mejnikov zgodovine naselja predstavlja odprtje vrtca leta 1962. ... Več...Manj...

Poglej na Facebook-u

1 mesec nazaj

Projekt Skupaj za znanje

Na podlagi naših dolgoletnih znanj in izkušenj, ki smo jih pridobili z delom na področju vzgojno-izobraževalnega dela v romskih naseljih, smo skupaj s sodelavci na projektu Skupaj za znanje zbrali kar nekaj idej, predlogov in gradiv, ki bi jih želeli deliti z vsemi vami, ki želite nadgraditi svoje vzgojno-izobraževalne aktivnosti, tako v romskih naseljih, kot zunaj njih.

Da se naše ideje in predlogi ne izgubijo, smo v ta namen pripravili priročnik z naslovom “Kaj se bomo pa danes (na)učili?” in v okviru le-tega pripravili tudi jezikovne kartice v slovenskem in romskem jeziku.

Priročnik in jezikovne kartice so dostopne na povezavi: www.skupajzaznanje.si/?page_id=2065#top

Želimo si, da bo priročnik zares pri roki in da bo imel čimveč uporabnikov ☺️
... Več...Manj...

Poglej na Facebook-u

1 mesec nazaj

Projekt Skupaj za znanje

Tudi po koncu projekta smo še vedno aktivni in se oglašamo s prav posebno novico 😊

Naši dve romski pomočnici Estera Horvat in Mateja Kosec sta 10. 9. uspešno zagovarjali diplomsko nalogo in si tako pridobili naziv diplomirana vzgojiteljica.

Iskrene čestitke obema in veliko uspehov na nadaljnji karierni poti! 💐👏🏼
... Več...Manj...

Poglej na Facebook-u