Dobrodošli na spletni strani našega projekta

Skupaj za znanje – izvajanje aktivnosti podpornih mehanizmov pridobivanja znanja za pripadnike romske skupnosti
je projekt, ki ga sofinancirata Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada in Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport,
izvaja pa ga ekipa Centra šolskih in obšolskih dejavnosti na številnih lokacijah po vsej Sloveniji.

Glavni namen našega projekta je zagotoviti pomoč romskim otrokom in njihovim staršem pri
vključevanju v sistem vzgoje in izobraževanja in pri pridobivanju novih znanj tudi izven šolskih prostorov.

V ta namen smo v okviru našega projekta vzpostavili štiri osnovne mehanizme,
ki se med seboj vsebinsko povezujejo in dopolnjujejo:
romski pomočniki, večnamenski centri, obšolske dejavnosti ter aktivnosti za predšolske otroke.

Romski pomočniki na osnovnih šolah nudijo pomoč otrokom pri lažjem vključevanju v učni proces, predstavljajo pa tudi pomemben vezni člen med šolo, učenci in starši, pripadniki romske skupnosti.

Večnamenski centri predstavljajo prostore, kjer otroci lahko dobijo dodatno učno pomoč in se udeležujejo različnih izobraževalnih, ustvarjalnih in športnih aktivnosti. Centri stojijo v okoljih, kjer pripadniki romske skupnosti živijo.

Otroci in starši se v okviru projekta lahko udeležujejo različnih aktivnosti, ki spodbujajo učenje na prostem in v naravi.  Obšolske dejavnosti vključujejo raziskovanje lokalnega okolja, strokovne ekskurzije in šolo v naravi.

V okviru projekta deluje pripravljalni vrtec v Kerinovem Grmu, poleg tega pa aktivnosti za predšolske otroke potekajo tudi po drugih lokacijah v sodelovanju z romskimi pomočniki, večnamenskimi centri in izvajalci obšolskih dejavnosti.

NAŠ PROJEKT V SLIKAH

KAJ POČNEMO DANES?

4 tednov nazaj

Projekt Skupaj za znanje

Ob začetku novega delovnega tedna vas vabimo, da si ogledate utrinke z aktivnih počitnic v Kočevju, ki so potekale pod mentorstvom romske pomočnice Lilice Majer. 🤗 ... Več...Manj...

Poglej na Facebook-u

4 tednov nazaj

Projekt Skupaj za znanje

V VNC Dobruška vas smo v preteklih dveh tednih spoznavali svet štorkelj in štrkov. Zanimalo nas je, ali štorklje res nosijo otroke.
Najprej smo skupaj z otroki prebrali zgodbo o štorklji Špeli, ki je bila sita zimskih selitev v tople kraje in si je iskala zaposlitev v domačem okolju. Otroci so po branju zgodbo najprej samostojno ilustrirali, nato pa so imeli ustvarjalno delavnico po učiteljičini predlogi.
Nadaljevali smo s pripravo plakata o štorkljah in vseh njihovih značilnostih. Starejši otroci so s pomočjo učiteljic na spletnih straneh poiskali vse potrebne informacije in jih zapisali na plakat, mlajši pa so pomagali z risanjem in izrezovanjem slik.
Imamo srečo, da v naši bližini gnezdi veliko štorkljinih družin, zato smo se odpravili na potep do Dobrave pri Škocjanu, kjer smo opazovali štorklje v njihovem naravnem okolju. Občina pomaga štorkljam tako, da jim pripravi telegrafske drogove, na katerih si družine lahko ustvarijo svoj dom.
Med potjo smo ponovili pravila obnašanja v prometu, obnovili pomen prometnih znakov in se varno vrnili v VNC, z zagotovljeno modrostjo, da štorklje ne nosijo človeških otrok. 😀
... Več...Manj...

Poglej na Facebook-u

V VNC Vejar se učimo prve pomoči! Ne samo v teoriji, ampak tudi praktično! 😀 ... Več...Manj...

Poglej na Facebook-u