Dobrodošli na spletni strani našega projekta

Skupaj za znanje – izvajanje aktivnosti podpornih mehanizmov pridobivanja znanja za pripadnike romske skupnosti
je projekt, ki ga sofinancirata Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada in Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport,
izvaja pa ga ekipa Centra šolskih in obšolskih dejavnosti na številnih lokacijah po vsej Sloveniji.

Glavni namen našega projekta je zagotoviti pomoč romskim otrokom in njihovim staršem pri
vključevanju v sistem vzgoje in izobraževanja in pri pridobivanju novih znanj tudi izven šolskih prostorov.

V ta namen smo v okviru našega projekta vzpostavili štiri osnovne mehanizme,
ki se med seboj vsebinsko povezujejo in dopolnjujejo:
romski pomočniki, večnamenski centri, obšolske dejavnosti ter aktivnosti za predšolske otroke.

Romski pomočniki na osnovnih šolah nudijo pomoč otrokom pri lažjem vključevanju v učni proces, predstavljajo pa tudi pomemben vezni člen med šolo, učenci in starši, pripadniki romske skupnosti.

Večnamenski centri predstavljajo prostore, kjer otroci lahko dobijo dodatno učno pomoč in se udeležujejo različnih izobraževalnih, ustvarjalnih in športnih aktivnosti. Centri stojijo v okoljih, kjer pripadniki romske skupnosti živijo.

Otroci in starši se v okviru projekta lahko udeležujejo različnih aktivnosti, ki spodbujajo učenje na prostem in v naravi.  Obšolske dejavnosti vključujejo raziskovanje lokalnega okolja, strokovne ekskurzije in šolo v naravi.

V okviru projekta deluje pripravljalni vrtec v Kerinovem Grmu, poleg tega pa aktivnosti za predšolske otroke potekajo tudi po drugih lokacijah v sodelovanju z romskimi pomočniki, večnamenskimi centri in izvajalci obšolskih dejavnosti.

NAŠ PROJEKT V SLIKAH

KAJ POČNEMO DANES?

Delo na daljavo nam še vedno vsem predstavlja izziv - izvajalcem, otrokom in staršem. A ker z močno voljo, energijo in strokovnostjo pristopamo k svojemu delu, smo ključen člen pri motivaciji otrok in pomoči otrokom pri opravljanju šolskih obveznosti. Tako se ta teden učita Andžela in Aleš iz Vejarja, pomaga pa jima naša izvajalka Lili. 👍 ... Več...Manj...

Poglej na Facebook-u

Pomlad je tu 🌿🌼

Otroci iz Kerinovega Grma na sprehodu v naravi 👏
... Več...Manj...

Poglej na Facebook-u

Ste vedeli, da je regrat zelo zdravo živilo in preizkušeno ljudsko zdravilo?

Otroci iz Dobruške vasi so pripravili nekaj super receptov za uživanje jedi z regratom. V kakšni obliki ga pa vi najraje pripravite? 🥗🍵🥤
... Več...Manj...

Poglej na Facebook-u

2 tednov nazaj

Projekt Skupaj za znanje

Tudi v VNC Dobruška vas smo med počitnicami zelo ustvarjalni 🐝 Pridružila se nam je tudi igralka Vesna Anđelković, ki nam je pripravila zabavno delavnico 🎭 ... Več...Manj...

Poglej na Facebook-u