Dobrodošli na spletni strani našega projekta

Skupaj za znanje – izvajanje aktivnosti podpornih mehanizmov pridobivanja znanja za pripadnike romske skupnosti
je projekt, ki ga sofinancirata Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada in Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport,
izvaja pa ga ekipa Centra šolskih in obšolskih dejavnosti na številnih lokacijah po vsej Sloveniji.

Glavni namen našega projekta je zagotoviti pomoč romskim otrokom in njihovim staršem pri
vključevanju v sistem vzgoje in izobraževanja in pri pridobivanju novih znanj tudi izven šolskih prostorov.

V ta namen smo v okviru našega projekta vzpostavili štiri osnovne mehanizme,
ki se med seboj vsebinsko povezujejo in dopolnjujejo:
romski pomočniki, večnamenski centri, obšolske dejavnosti ter aktivnosti za predšolske otroke.

Romski pomočniki na osnovnih šolah nudijo pomoč otrokom pri lažjem vključevanju v učni proces, predstavljajo pa tudi pomemben vezni člen med šolo, učenci in starši, pripadniki romske skupnosti.

Večnamenski centri predstavljajo prostore, kjer otroci lahko dobijo dodatno učno pomoč in se udeležujejo različnih izobraževalnih, ustvarjalnih in športnih aktivnosti. Centri stojijo v okoljih, kjer pripadniki romske skupnosti živijo.

Otroci in starši se v okviru projekta lahko udeležujejo različnih aktivnosti, ki spodbujajo učenje na prostem in v naravi.  Obšolske dejavnosti vključujejo raziskovanje lokalnega okolja, strokovne ekskurzije in šolo v naravi.

V okviru projekta deluje pripravljalni vrtec v Kerinovem Grmu, poleg tega pa aktivnosti za predšolske otroke potekajo tudi po drugih lokacijah v sodelovanju z romskimi pomočniki, večnamenskimi centri in izvajalci obšolskih dejavnosti.

NAŠ PROJEKT V SLIKAH

KAJ POČNEMO DANES?

3 tednov nazaj

Projekt Skupaj za znanje

Mentorica in izvajalka obšolskih dejavnosti Samanta Baranja je projekt odlično predstavila v Oddaja Dobro jutro - Dober dan iz Maribora. Vabljeni k ogledu 👏👏👏😃
Skupaj za znanje romskih otrok, 30.01.2020w.facebook.com/dobrojutroMB/videos/2842060049206442/
... Več...Manj...

Poglej na Facebook-u

2 mescev nazaj

Projekt Skupaj za znanje

V novem letu vam želimo veliko pozitivne energije, optimizma in poguma za nove uspešne zgodbe! 🎆✨🎄 ... Več...Manj...

Poglej na Facebook-u

2 mescev nazaj

Projekt Skupaj za znanje

V prazničnem decembru so si otroci iz VNC Kerinov Grm v Kulturnem domu Krško ogledali glasbeno predstavo za otroke Na dvorišču, v kateri igrata in pojeta Romana Kranjčan in Danijel Malalan. Predstava je navdušila male in velike. 👏 ... Več...Manj...

Poglej na Facebook-u