Dobrodošli na spletni strani našega projekta

Skupaj za znanje – izvajanje aktivnosti podpornih mehanizmov pridobivanja znanja za pripadnike romske skupnosti
je projekt, ki ga sofinancirata Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada in Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport,
izvaja pa ga ekipa Centra šolskih in obšolskih dejavnosti na številnih lokacijah po vsej Sloveniji.

Glavni namen našega projekta je zagotoviti pomoč romskim otrokom in njihovim staršem pri
vključevanju v sistem vzgoje in izobraževanja in pri pridobivanju novih znanj tudi izven šolskih prostorov.

V ta namen smo v okviru našega projekta vzpostavili štiri osnovne mehanizme,
ki se med seboj vsebinsko povezujejo in dopolnjujejo:
romski pomočniki, večnamenski centri, obšolske dejavnosti ter aktivnosti za predšolske otroke.

Romski pomočniki na osnovnih šolah nudijo pomoč otrokom pri lažjem vključevanju v učni proces, predstavljajo pa tudi pomemben vezni člen med šolo, učenci in starši, pripadniki romske skupnosti.

Večnamenski centri predstavljajo prostore, kjer otroci lahko dobijo dodatno učno pomoč in se udeležujejo različnih izobraževalnih, ustvarjalnih in športnih aktivnosti. Centri stojijo v okoljih, kjer pripadniki romske skupnosti živijo.

Otroci in starši se v okviru projekta lahko udeležujejo različnih aktivnosti, ki spodbujajo učenje na prostem in v naravi.  Obšolske dejavnosti vključujejo raziskovanje lokalnega okolja, strokovne ekskurzije in šolo v naravi.

V okviru projekta deluje pripravljalni vrtec v Kerinovem Grmu, poleg tega pa aktivnosti za predšolske otroke potekajo tudi po drugih lokacijah v sodelovanju z romskimi pomočniki, večnamenskimi centri in izvajalci obšolskih dejavnosti.

NAŠ PROJEKT V SLIKAH

KAJ POČNEMO DANES?

Bliža se noč čarovnic, zato smo tudi mi v VNC Vanča vas - Borejci in ustvarjamo! Vsem želimo lepe praznike! ... Več...Manj...

Poglej na Facebook-u

2 mescev nazaj

Projekt Skupaj za znanje

Vodja projekta Skupaj za znanje dr. Barbara Kejžar je prejšnji teden na EOE konferenci Inclusion and Diversity in Outdoor Education na Irskem predstavila aktivnosti obšolskih dejavnosti za romske otroke v okoljih kjer delujemo.

Vedno z veseljem in ponosom predstavimo kaj vse počnemo v okviru našega projekta. Skupaj za znanje!Na EOE konferenci Inclusion and Diversity in Outdoor Education v Tralee na Irskem smo v teh dneh predstavili obšolske dejavnosti za romske otroke v okviru projekta Skupaj za znanje. Številni udeleženci konference iz 22 držav so bili navdušeni.
... Več...Manj...

Poglej na Facebook-u