Dobrodošli na spletni strani našega projekta

Skupaj za znanje – izvajanje aktivnosti podpornih mehanizmov pridobivanja znanja za pripadnike romske skupnosti
je projekt, ki ga sofinancirata Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada in Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport,
izvaja pa ga ekipa Centra šolskih in obšolskih dejavnosti na številnih lokacijah po vsej Sloveniji.

Glavni namen našega projekta je zagotoviti pomoč romskim otrokom in njihovim staršem pri
vključevanju v sistem vzgoje in izobraževanja in pri pridobivanju novih znanj tudi izven šolskih prostorov.

V ta namen smo v okviru našega projekta vzpostavili štiri osnovne mehanizme,
ki se med seboj vsebinsko povezujejo in dopolnjujejo:
romski pomočniki, večnamenski centri, obšolske dejavnosti ter aktivnosti za predšolske otroke.

Romski pomočniki na osnovnih šolah nudijo pomoč otrokom pri lažjem vključevanju v učni proces, predstavljajo pa tudi pomemben vezni člen med šolo, učenci in starši, pripadniki romske skupnosti.

Večnamenski centri predstavljajo prostore, kjer otroci lahko dobijo dodatno učno pomoč in se udeležujejo različnih izobraževalnih, ustvarjalnih in športnih aktivnosti. Centri stojijo v okoljih, kjer pripadniki romske skupnosti živijo.

Otroci in starši se v okviru projekta lahko udeležujejo različnih aktivnosti, ki spodbujajo učenje na prostem in v naravi.  Obšolske dejavnosti vključujejo raziskovanje lokalnega okolja, strokovne ekskurzije in šolo v naravi.

V okviru projekta deluje pripravljalni vrtec v Kerinovem Grmu, poleg tega pa aktivnosti za predšolske otroke potekajo tudi po drugih lokacijah v sodelovanju z romskimi pomočniki, večnamenskimi centri in izvajalci obšolskih dejavnosti.

NAŠ PROJEKT V SLIKAH

KAJ POČNEMO DANES?

2 tednov nazaj

Projekt Skupaj za znanje

Na partnerski osnovni šoli Ljubo Šercer so učenci skupaj z romsko pomočnico Lilico Majer pripravili manjšo razstavo ob svetovnem dnevu Romov 💃 ... Več...Manj...

Poglej na Facebook-u

2 tednov nazaj

Projekt Skupaj za znanje

Lačho romano dij!

Danes mineva 50 let od prvega svetovnega kongresa Romov v Londonu - takrat so Romi dobili svojo himno, zastavo in praznik. Dogovorili so se, da se za pripadnike romske skupnosti uporablja beseda Romi, kar pomeni ljudje.

Iskrene čestitke ob svetovnem dnevu Romov in vse dobro! #InternationalRomaDay
... Več...Manj...

Poglej na Facebook-u

4 tednov nazaj

Projekt Skupaj za znanje

Ponosni smo, da je Evropska komisija prepoznala naš projekt Skupaj za znanje in naše aktivnosti na področju predšolske vzgoje kot dobro prakso, ki bi jo bilo smiselno prenesti v druge države. To je zapisano tudi v končnem poročilu študije EU Child Guarantee, ki je nastala pod okriljem Generalnega direktorata za zaposlovanje, socialne zadeve in vključevanje (dostopen je na ec.europa.eu/social/main.jsp… ). ... Več...Manj...

Poglej na Facebook-u