CŠOD – Center šolskih in obšolskih dejavnosti

Frankopanska 9
1000 Ljubljana
Telefon: 01 23 48 600
Telefaks: 01 23 48 630
info@csod.si
www.csod.si

PROJEKT – Skupaj za znanje

Izvajanje aktivnosti podpornih mehanizmov pridobivanja znanja za pripadnike romske skupnisti

Vodja projekta:
dr. Barbara Kejžar
051 600 924
barbara.kejzar@csod.si

Koordinacijska ekipa

IMEFUNKCIJA
Eva KuharKoordinatorka projekta
Marta MozetičAdministratorka projekta
Jana Toman Tajnica projekta
Milena PetekKoordinatorka izobraževanja
dr. Romana BešterVodja programa večnamenskih centrov
dr. Janez PircEvalvator projektnih aktivnosti