CŠOD – Center šolskih in obšolskih dejavnosti

Frankopanska 9
1000 Ljubljana
Telefon: 01 23 48 600
Telefaks: 01 23 48 630
info@csod.si
www.csod.si

PROJEKT – Skupaj za znanje

Izvajanje aktivnosti podpornih mehanizmov pridobivanja znanja za pripadnike romske skupnisti

Vodja projekta:
dr. Barbara Kejžar
051 600 924
barbara.kejzar@csod.si
Koordinatorka projekta:
Eva Kuhar
051 217 474
eva.kuhar@csod.si

Koordinacijska ekipa

IMEFUNKCIJAMAIL
Marta Mozetič (porodniška odsotnost)Administratorka projektamarta.mozetic@csod.si
Jana Toman Tajnica projekta
jana.toman@csod.si
Milena PetekKoordinatorka izobraževanjamilena.petek@csod.si
dr. Romana BešterEvalvatorka projektnih aktivnostiromana.bester@csod.si
dr. Janez PircEvalvator projektnih aktivnostijanez.pirc@csod.si