Romski pomočniki

Vloga romskega pomočnika je večplastna. Po eni strani predstavlja tisto osebo v šoli ali vrtcu, na katero se otroci Romi lahko obrnejo za pomoč pri premagovanju različnih težav, in v tem okviru sodeluje s strokovnimi delavci šole ali vrtca, po drugi strani pa je njegova naloga pomoč staršem otrok Romov pri stikih s šolo ali vrtcem. Romski pomočnik tako predstavlja glavni vezni člen med šolo ali vrtcem in romsko skupnostjo.

V okviru projekta deluje 25 romskih pomočnikov in romskih pomočnic, ki poleg dela v 33 osnovnih šolah sodelujejo še pri aktivnostih za predšolske otroke ter izvajajo dodatne aktivnosti v okoljih, kjer živijo pripadniki romske skupnosti, in sicer tako samostojno kot tudi v sodelovanju z izvajalci projektnih aktivnosti večnamenskih centrov in obšolskih dejavnosti.

Romski pomočniki se tudi sami stalno izobražujejo za delo na pedagoškem področju. Večina jih je že zaključila srednje strokovno izobraževanje za predšolsko vzgojo, svoje izobraževanje pa sedaj v okviru projekta nadaljujejo tudi na univerzitetni stopnji.

KAKŠNE SO NAŠE GLAVNE NALOGE?

Pomoč otrokom Romom pri premagovanju čustvenih in jezikovnih ovir.

Vzpostavljanje in vzdrževanje stikov s starši otrok Romov ter pomoč pri njihovi komunikaciji s strokovnimi delavci v šoli ali vrtcu.

Sodelovanje s strokovnimi delavci šole pri aktivnostih, ki so namenjene boljši integraciji otrok Romov z ostalimi otroki.

Sodelovanje s strokovnimi delavci šole ali vrtca pri oblikovanju in izvedbi ukrepov za večjo uspešnost učencev Romov.

Samostojna izvedba aktivnosti za otroke Rome in njihove starše v okoljih, kjer živijo.

Sodelovanje pri izvedbi aktivnostih za predšolske otroke v okoljih, kjer živijo.

Sodelovanje z izvajalci projektnih aktivnosti večnamenskih centrov in obšolskih dejavnosti pri izvedbi aktivnosti v okoljih, kjer živijo pripadniki romske skupnosti.

Promocija pomena vzgoje in izobraževanja v romski skupnosti.

Kje smo?

JUGOVZHODNA SLOVENIJA

OŠ Louisa Adamiča Grosuplje
OŠ Šmarje – Sap
OŠ Ob Rinži Kočevje
OŠ Ljubo Šercer
OŠ Zbora odposlancev Kočevje
OŠ Stara Cerkev
OŠ Šmihel Novo mesto
OŠ Trebnje
OŠ Bršljin
OŠ Frana Metelka Škocjan
OŠ Leskovec pri Krškem
OŠ Podzemelj
OŠ Loka Črnomelj
OŠ Mirana Jarca Črnomelj
OŠ Metlika
OŠ Belokranjskega odreda Semič

SEVEROVZHODNA SLOVENIJA

OŠ Franceta Prešerna Maribor
OŠ Janka Padežnika Maribor
OŠ Maksa Durjave Maribor
OŠ I Murska Sobota
OŠ II Murska Sobota
OŠ III Murska Sobota
OŠ IV Murska Sobota
OŠ Franceta Prešerna Črenšovci
OŠ Beltinci
Dvojezična OŠ I Lendava
OŠ Puconci
OŠ Cankova
OŠ Kuzma