Romski pomočniki

Vloga romskega pomočnika je večplastna. Po eni strani predstavlja tisto osebo v šoli ali vrtcu, na katero se otroci Romi lahko obrnejo za pomoč pri premagovanju različnih težav, in v tem okviru sodeluje s strokovnimi delavci šole ali vrtca, po drugi strani pa je njegova naloga pomoč staršem otrok Romov pri stikih s šolo ali vrtcem. Romski pomočnik tako predstavlja glavni vezni člen med šolo ali vrtcem in romsko skupnostjo.

V okviru projekta deluje 27 romskih pomočnikov in romskih pomočnic, ki poleg dela v 31 osnovnih šolah sodelujejo še pri aktivnostih za predšolske otroke ter izvajajo dodatne aktivnosti v okoljih, kjer živijo pripadniki romske skupnosti, in sicer tako samostojno kot tudi v sodelovanju z izvajalci projektnih aktivnosti večnamenskih centrov in obšolskih dejavnosti.

Romski pomočniki se tudi sami stalno izobražujejo za delo na pedagoškem področju. Večina jih je že zaključila srednje strokovno izobraževanje za predšolsko vzgojo, svoje izobraževanje pa sedaj v okviru projekta nadaljujejo tudi na univerzitetni stopnji.

KAKŠNE SO NAŠE GLAVNE NALOGE?

Pomoč otrokom Romom pri premagovanju čustvenih in jezikovnih ovir.

Vzpostavljanje in vzdrževanje stikov s starši otrok Romov ter pomoč pri njihovi komunikaciji s strokovnimi delavci v šoli ali vrtcu.

Sodelovanje s strokovnimi delavci šole pri aktivnostih, ki so namenjene boljši integraciji otrok Romov z ostalimi otroki.

Sodelovanje s strokovnimi delavci šole ali vrtca pri oblikovanju in izvedbi ukrepov za večjo uspešnost učencev Romov.

Samostojna izvedba aktivnosti za otroke Rome in njihove starše v okoljih, kjer živijo.

Sodelovanje pri izvedbi aktivnostih za predšolske otroke v okoljih, kjer živijo.

Sodelovanje z izvajalci projektnih aktivnosti večnamenskih centrov in obšolskih dejavnosti pri izvedbi aktivnosti v okoljih, kjer živijo pripadniki romske skupnosti.

Promocija pomena vzgoje in izobraževanja v romski skupnosti.

Kdo smo?

JUGOVZHODNA SLOVENIJA

Vida TurkOŠ Louisa Adamiča Grosuplje
Lilica MajerOŠ Ob Rinži Kočevje
OŠ Ljubo Šercer
Dijana MarijanovičOŠ Zbora odposlancev Kočevje
Tjaša ŠarkeziOŠ Stara Cerkev
Amra IsićOŠ Šmihel Novo mesto
Vida HočevarOŠ Trebnje
Bojana RozmanOŠ Bršljin
Mitja NovakOŠ Frana Metelka Škocjan
Jasna SlivšekOŠ Leskovec pri Krškem
Anita HudorovacOŠ Loka Črnomelj
Angelca HudorovacOŠ Mirana Jarca Črnomelj
Ljiljana HudorovacOŠ Podzemelj
Mateja KosecOŠ Metlika
Zdenka HrvatOŠ Belokranjskega odreda Semič

SEVEROVZHODNA SLOVENIJA

Valbone HalitiOŠ Slave Klavore Maribor
OŠ Borcev za severno mejo
Maša KrištofičOŠ Franceta Prešerna Maribor
Jasmina MazrekuOŠ Janka Padežnika Maribor
Šukrana Hašimi OŠ Maksa Durjave Maribor
Aleksandra Pestner OŠ I Murska Sobota
Samira HorvatOŠ II Murska Sobota
Damijana PestnerOŠ III Murska Sobota
OŠ IV Murska Sobota
Sandra RudašOŠ Beltinci
Tajda KokašOŠ Franceta Prešerna Črenšovci
Estera HorvatDvojezična OŠ I Lendava
Robertina RatkoOŠ Puconci
Ksenija ValnerOŠ Cankova
OŠ Kuzma
Gabi Lazarovski MedićOŠ Tišina