Obšolske dejavnosti

Obšolske dejavnosti predstavljajo drugačen pristop k učenju, ki temelji na motiviranju posameznikov in pridobivanju znanja skozi praktične izkušnje. Večina aktivnosti se tako odvija na prostem in s pomočjo praktičnih pripomočkov, s katerimi udeleženci spoznavajo različne tematike. Aktivnosti so namenjene tako otrokom kot njihovim staršem.

Glavni sklopi v okviru projektne aktivnosti obšolske dejavnosti so raziskovanje lokalnega okolja, strokovne ekskurzije in šole v naravi. V okviru raziskovanja lokalnega okolja udeleženci na terenu spoznavajo naravne in kulturne značilnosti v neposredni okolici svojega kraja ter skozi različne pristope bolj poglobljeno spoznavajo izbrane teme. Strokovne ekskurzije organiziramo glede na interes udeležencev s pomočjo učiteljev Centra šolskih in obšolskih dejavnosti (CŠOD), na voljo pa so različne aktivnosti na področju celotne Slovenije, od ogleda kraških jam ali arboretuma, do učenja plavanja na slovenski obali. Otroci, ki so vključeni v projektne aktivnosti, bodo imeli vsaj enkrat v času trajanja projekta možnost udeležbe na večdnevni šoli v naravi na enem od domov CŠOD.

Obšolske dejavnosti so sicer aktivnost, ki se prepleta z vsemi ostalimi projektnimi aktivnostmi. Ne izvajajo jih le učitelji CŠOD, temveč pri njihovi izvedbi sodelujejo tudi romski pomočniki in izvajalci v večnamenskih centrih. S tem obšolske dejavnosti predstavljajo tisti vezni element, ki ostale aktivnosti povezuje, otroke pa motivira in jim prinaša dragocene praktične izkušnje in znanja ter drugačen vidik razumevanja sveta okrog sebe.

Izvajalci obšolskih dejavnosti

dr. Mirjam Čebulcobčine Trebnje, Novo mesto, Krško, Grosuplje in Škocjan
Gea Gregorič Bela Krajina
Nina Jakovac (na porodniškem dopustu)
Bela Krajina
Samanta BaranjaPrekmurje

galerija