Predšolska vzgoja

Predšolska vzgoja predstavlja izredno pomembno področje dela z otroki Romi, saj je glede na kulturne in socialne značilnosti okolij, v katerih živijo, vključitev v šolski proces v osnovni šoli zanje občutno težji kot za ostale otroke. Ta razkorak lahko zmanjšamo le s kvalitetnimi programi za predšolske otroke in s povečanjem njihove vključitve v redne programe vrtcev.

Projekt na področju predšolske vzgoje deluje na več načinov. V naselju Kerinov Grm je vzpostavljen pripravljalni vrtec posebej za romske otroke. Nadaljnje pri izvedbi aktivnosti za predšolske otroke, ki so vpisani v redne oddelke vrtcev, sodelujejo nekateri romski pomočniki v okviru svojega rednega dela. Za tiste skupine predšolskih otrok, ki še niso vključeni v redne programe, pa posebne programe izvajajo v večini večnamenskih centrov v okviru projekta, organiziramo pa tudi prilagojene aktivnosti v okviru obšolskih dejavnosti.

Pripravljalni vrtec v Kerinovem Grmu izvaja programe in deluje v prostorih, ki so primerljivi z rednimi oddelki vrtcev po Sloveniji. Obiskujejo ga otroci v starosti od 2 do 5 let, njegova posebnost pa je tudi program integracije z ostalimi predšolskimi otroki, ki poteka vsaj enkrat tedensko v sodelovanju z različnimi enotami vrtca pri OŠ Leskovec pri Krškem, v njihovih prostorih ali na prostem.

Pripravljalni vrtec Kerinov Grm

V pripravljalnem vrtcu v Kerinovem grmu za dobrobit naših malčkov skrbijo:

 • vzgojiteljica Teja Mešiček,
 • pomočnica vzgojiteljice Sarenka Hudorovac,
 • svetovalna delavka Olivera Mirković,
 • čistilka Rajka Hudorovič,
 • hišnik Zmago David,
 • vsem skupaj pa strokovno pomoč in podporo nudi naša strokovna sodelavka Maja Božič.

  ROMSKI POMOČNIKI V VRTCIH

  Pri izvedbi različnih aktivnosti za predšolske otroke v rednih oddelkih vrtcev priskočijo na pomoč tudi naše romske pomočnice:

  Zdenka HrvatVrtec Sonček pri OŠ Belokranjskega odreda Semič
  Angelca Hudorovac in
  Anita Hudorovac
  Vrtec Otona Župančiča Črnomelj
  Jasna SlivšekVrtec Leskovec pri OŠ Leskovec pri Krškem
  Pripravljalni vrtec v Kerinovem grmu
  Tajda KokašVrtec Črenšovci pri OŠ Franceta Prešerna Črenšovci
  Robertina RatkoVrtec pri OŠ Puconci
  Sandra RudašVrtec Beltinci
  Ksenija ValnerVrtec pri OŠ Cankova
  Vrtec pri OŠ Kuzma

  Programi za predšolske otroke v večnamenskih centrih in v okviru obšolskih dejavnosti

  Posebne programe za predšolske otroke vsakodnevno izvajamo tudi v večini večnamenskih centrov, kjer se nam občasno s svojimi posebnimi aktivnostmi za naše malčke pridružijo tudi izvajalci obšolskih dejavnosti.

  Trenutno potekajo vsakodnevni programi za predšolske otroke v:

  • VNC Dobruška vas (2 uri dnevno)
  • VNC Smrekec (2 uri dnevno)